Κωδ. 431 Η δομή του αποτελείται από ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  όπου στο επάνω…

Κωδ. 424-bis Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στη κορυφή…

Κωδ. 424 Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 411-bis Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου τετράγωνου σωλήνα και  ένα…

Κωδ. 411Μ Η δομή του αποτελείται από την βάση στήριξης στον τοίχο που φέρει οπές…

Κωδ. 411p Η δομή του αποτελείται από την βάση στήριξης στον τοίχο που φέρει οπές…

Κωδ. 409 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 410 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 408-bis Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου τετράγωνου σωλήνα και  ένα…

Κωδ. 408 Μ Η δομή του αποτελείται από τη βάση στήριξης στον τοίχο, η οποία…

Κωδ. 408 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου τετράγωνου σωλήνα και  ένα…

Κωδ. 375 Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και παρέχεται με…

Κωδ. 374 Η δομή του αποτελείται από το δοχείο κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα, το…

Κωδ. 373 Η δομή του αποτελείται από το δοχείο κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα, το…

Κωδ. 367 Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου. Το σταχτοδοχείο αποτελείται…

Κωδ. 251 Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή …

   Κωδ. 250 Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό σε τετράγωνο σχήμα γαλβανισμένου χαλύβδινου…

Κωδ. 249 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη αποτελούμενο από οχτώ γαλβανισμένους χαλύβδινους επίπεδους…

Κωδ. 247 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα ημικυκλικού σχήματος  που…

Κωδ. 246 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  περιβαλλόμενο από ελικοειδή…

Κωδ. 237-bis Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και  ένα κουτί…

Κωδ. 237 Μ Η δομή του αποτελείται από την βάση στήριξης στον τοίχο, η οποία…

Κωδ. 237 Η δομή του αποτελείται από την βάση στήριξης στον τοίχο, η οποία φέρει…

Κωδ. 248 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη αποτελούμενο από τρεις γαλβανισμένους χαλύβδινους επίπεδους…

Κωδ. 202 Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό σε ρομβοειδές σχήμα γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος…

Κωδ. 193-bis Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει μια…

Κωδ. 193 Η δομή του αποτελείται από έναν κορμό γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει μια…