Κωδ. 343 Η δομή του αποτελείται από μορφοποιημένους κατακόρυφους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες που συνδέονται από…

Κωδ. 342 Η δομή του αποτελείται από μορφοποιημένους κατακόρυφους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες που συνδέονται μεταξύ…

Κωδ. 341 Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις μορφοποιημένους κατακόρυφους γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες που συνδέονται…

   Κωδ. 340 Τετράγωνο πλέγμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με διατεταγμένες  οπές σε διαφορετικές σειρές…

Κωδ. 339 Τετράγωνο πλέγμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με διατεταγμένες τριγωνικές οπές σε διαφορετικές σειρές…

Κωδ. 338 Τετράγωνο πλέγμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με διατεταγμένες ορθογώνιες οπές σε διαφορετικές σειρές…