Κωδ. 353 Η δομή του αποτελείται από δυο ορθοστάτες που στην βάση τους φέρουν οπές…

Κωδ. 352 Η δομή του αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χάλυβα…

Κωδ. 351 Η δομή του αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου  από γαλβανισμένο χάλυβα…

Κωδ. 155 Η δομή του αποτελείται από δυο πλευρικούς ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 162 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα  με πέντε…

Κωδ. 50 Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 52 Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 53 Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα  με…

Κωδ. 405-bis Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες τετράγωνου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με οριζόντιους…

Κωδ. 302 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 301 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στα άκρα…

Κωδ. 405 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες τετράγωνου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με τέσσερεις…

Κωδ. 300-bis Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 300 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…