Κωδ. 446 Η δομή της αποτελείται από έναν ορθοστάτη από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 391 Πρόκειται για πινακίδα μονής όψης που εφαρμόζει σε ήδη υπάρχων στύλο. Η δομή…

Κωδ. 390 Πρόκειται για πινακίδα που εφαρμόζει σε ήδη υπάρχων στύλο. Η δομή της αποτελείται…

Κωδ. 378 Πρόκειται για πινακίδα διπλής όψης που εφαρμόζει σε ήδη υπάρχων στύλο. Η δομή…

Κωδ. 320 Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 309-bis Η δομή της αποτελείται από ένα διπλό περιμετρικό πλαίσιο από ορθογώνιο γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ. 309 Η δομή της αποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από ορθογώνιο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα…

Κωδ. 299 Η δομή της αποτελείται από έναν ορθοστάτη από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 280 Η δομή της αποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα…

Κωδ. 271 Η δομή της αποτελείται από έναν ορθοστάτη από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 215 Η δομή της αποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα…

Κωδ. 196 Η δομή της αποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα…

Κωδ. 188 Η δομή της αποτελείται από έναν ορθοστάτη από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 184 Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες στρόγγυλου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στηρίζουν…

Κωδ. 176-bis Η δομή της αποτελείται από έναν ορθοστάτη από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ. 176 Η δομή της αποτελείται από έναν ορθοστάτη από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…