Κωδ. G-491 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτου αστικού εξοπλισμού BEL.

Κωδ.414 Η δομή της αποτελείται από δύο λείες πλάκες CLS λευκού χρώματος, οι οποίες έχουν…

Κωδ.403 Η δομή της αποτελείται από δύο βραχίονες κυκλικού σχήματος τοποθετημένους πλάι – πλάι από…

Κωδ.402 Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και δύο βραχίονες κυκλικού…

Κωδ.386 Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και δύο οριζόντιες δοκούς…

Κωδ.358 Η δομή της αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς που είναι εφοδιασμένες με οπές για…

Κωδ.354 Η δομή της αποτελείται από ένα βραχίονα σχήματος U από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα…

Κωδ.308-bis-D Η δομή της αποτελείται από δύο λείες πλάκες CLS λευκού χρώματος, οι οποίες έχουν…

Κωδ.308-bis Η δομή της αποτελείται από δύο λείες πλάκες CLS λευκού χρώματος, οι οποίες έχουν…

Κωδ.308-D Η δομή της αποτελείται από δύο λείες πλάκες CLS λευκού χρώματος, οι οποίες έχουν…

Κωδ.308 Η δομή της αποτελείται από δύο λείες πλάκες CLS λευκού χρώματος, οι οποίες έχουν…

Κωδ.286-D Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή τους…

Κωδ.286 Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και δύο οριζόντιες δοκούς…

Κωδ.236 Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες, δύο βάσεις στήριξης από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ.236-D Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες που στην κορυφή τους φέρουν έναν πίνακα…

Κωδ.190 Η δομή της αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή τους…

Κωδ.157-5 Η δομή της αποτελείται από δύο οριζόντιες βάσεις από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ.157-3 Η δομή της αποτελείται από δύο οριζόντιες βάσεις από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…

Κωδ.157-2 Η δομή της αποτελείται από δύο οριζόντιες βάσεις από στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που…