Κωδ. 2002 Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις  ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλύβδινο στρόγγυλο σωλήνα με…

Κωδ. 268 Η δομή του αποτελείται από οκτώ ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλύβδινο στρόγγυλο σωλήνα με…