Κωδ. 505 Η δομή του αποτελείται από έξι στρόγγυλους ορθοστάτες Ø12cm και οριζόντια δοκό 8Χ12cm…

Κωδ. 503 Η δομή του αποτελείται από έξι στρόγγυλους ορθοστάτες Ø12cm και οριζόντια δοκό 8Χ12cm…

Κωδ. 710 Η δομή της αποτελείται από έξι ορθοστάτες 9X9cm και οριζόντια δοκό 9Χ12cm σκανδιναβικού…

Κωδ. 711 Η δομή της αποτελείται από έξι ορθοστάτες 9X9cm και οριζόντια δοκό 9Χ12cm σκανδιναβικού…

Κωδ. 708 Η δομή της αποτελείται από έξι ορθοστάτες 7Χ7cm σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη…

Κωδ. 852 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις κεκλιμένους ορθοστάτες διαστάσεων 9Χ9cm,  και  οριζόντια δοκό…

Κωδ. 857 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις κεκλιμένους ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη…

Κωδ. 856 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις κεκλιμένους ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη…

Κωδ. 861 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις κεκλιμένους ορθοστάτες, διαστάσεων 9Χ9 cm, και με…

Κωδ. 860 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις κεκλιμένους ορθοστάτες, διαστάσεων 9Χ9cm, και με οριζόντια…

Κωδ. 241 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις κεκλιμένους ορθοστάτες στρόγγυλου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα Ø…

Κωδ. 240 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις κεκλιμένους ορθοστάτες στρόγγυλου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα Ø…

Κωδ. 973 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες στρόγγυλου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα Ø 6…

Κωδ. 973 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες στρόγγυλου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα Ø 6…

Κωδ. 972 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες στρόγγυλου γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα Ø 6…

Κωδ. 987 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη τοξικά…

Κωδ. 986 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη τοξικά…

Κωδ. 985 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη τοξικά…

Κωδ.707 Αποτελείται από: Έναν πυργίσκο εφοδιασμένο από δύο κεκλιμένες σκάλες αναρρίχησης και μία πλατφόρμα σε…

Κωδ.733 Αποτελείται από: Τέσσερις ορθοστάτες διαστάσεων 9Χ9 cm σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη τοξικά άλατα…

Κωδ. 506 Η δομή της  αποτελείται από τέσσερις λοξούς ορθοστάτες και μια οριζόντια δοκό. Οι…

Κωδ. 502 Η δομή της  αποτελείται από τέσσερις λοξούς ορθοστάτες και μια οριζόντια δοκό. Οι…

Κωδ. 858 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου 9×9 cm εμποτισμένο με…

Κωδ. 859 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου 9×9 cm εμποτισμένο με…