Κωδ G490 Δοχείο απορριμμάτων με καπάκι  αστικού εξοπλισμού μοντέλο CUBIK

Κωδ G473-bis Δοχείο απορριμμάτων με καπάκι  αστικού εξοπλισμού Ziggy

Κωδ G473 Δοχείο απορριμμάτων αστικού εξοπλισμού μοντέλο ZIGGY

Κωδ.G455 Δοχείο απορριμμάτων με καπάκι  αστικού εξοπλισμού μοντέλο ALVARIAN

Κωδ. 1100 Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο σκελετό κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο συρματόπλεγμα…

Κωδ. 452-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο εξαγωνικού σχήματος από  γαλβανισμένα  χαλύβδινα ελάσματα,…

Κωδ. 441 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από  γαλβανισμένες  χαλύβδινες …

Κωδ. 438 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 432 Η δομή του αποτελείται από δυο στήλες κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα, ενώ…

Κωδ. 422 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 421 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 398 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 371 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 362 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 361 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 360 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο ορθογώνιου σχήματος από  γαλβανισμένα  χαλύβδινα ελάσματα…

Κωδ. 359 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο ελλειψοειδούς σχήματος κατασκευασμένο από  γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 296-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 296 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 293 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τριάντα πέντε  …

Κωδ. 291 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο εξαγωνικού σχήματος κατασκευασμένο από  είκοσι τέσσερεις…

Κωδ. 265-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 265 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 264-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 264 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 260 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 243-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ. 243 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ. 228-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από είκοσι μια …

Κωδ. 228 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από είκοσι μια …

Κωδ. 218-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 218 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 201 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ. 200 bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο…

Κωδ. 200 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο…