Κωδ. 430 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στα άκρα…

Κωδ. 427 Η δομή του αποτελείται από τρεις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο καπάκι…

Κωδ. 399 Η δομή του αποτελείται από δύο οβάλ ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο…

Κωδ. 389 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 383 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 372 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο καπάκι…

Κωδ. 370 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από δυο ορθοστάτες πεύκου λοξοτομούμενους στις γωνίες και το…

Κωδ. 364 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα, το καλάθι σε…

Κωδ. 363 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα, ενώ η στήριξή…

Κωδ. 350-bis Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 350 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 349 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο στυλιζαρισμένο…

Κωδ. 346 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 331 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο καπάκι…

Κωδ. 318-bis Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 318 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 317 Η δομή του αποτελείται από έναν τετράγωνο ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο…

Κωδ. 314-bis Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 314 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 312-bis Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο διακοσμητικό…

Κωδ. 312 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο διακοσμητικό…

Κωδ. 292-bis Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο διακοσμητικό…

Κωδ. 292 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο διακοσμητικό…

Κωδ. 290-bis Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο διακοσμητικό…

Κωδ. 290 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο διακοσμητικό…

Κωδ. 267 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη ελικοειδούς σχήματος γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με…

Κωδ. 242 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 241 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και η στήριξη…

Κωδ. 239-bis Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 239 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 235 Η δομή του αποτελείται από δυο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο καπάκι…

Κωδ. 219 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 216 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου σωλήνα και το καλάθι σε…

Κωδ. 209 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 208-bis Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 208 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 207-bis Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 207 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα και η στήριξή…

Κωδ. 205 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο διακοσμητικό…

Κωδ. 206 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 204-S Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 203-d Το διπλό καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην…

Κωδ. 203 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…