Κωδ. 336 Η δομή του αποτελείται από τριγωνικούς κατακόρυφους ορθοστάτες αποτελούμενους από δύο γαλβανισμένους χαλύβδινους…

Κωδ. 226-bis Η δομή του αποτελείται από επτά καμπύλους οπίσθιους και δυο πλευρικούς ορθοστάτες γαλβανισμένου…

Κωδ. 259 Η δομή του αποτελείται από πέντε ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 261 Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 436 Η δομή του αποτελείται από έξι ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου τετράγωνου σωλήνα που στη…

Κωδ. 274 Η δομή του αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στη…

Κωδ. 273 Η δομή του αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στη…

Κωδ. 321 Η δομή του αποτελείται από δυο κατακόρυφες δομές στήριξης, κάθε μια από τις…

Κωδ. 269 Η δομή του αποτελείται από πέντε ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 272 Η δομή του αποτελείται από πέντε ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου πολυγωνικού σωλήνα που στην…

Κωδ. 256 Η δομή του αποτελείται από πέντε ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 311-bis Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 311 Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 333 Η δομή του αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 263-bis Η δομή του αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 447-bis Στέγαστρο αστικού εξοπλισμού μοντέλο ALESSANDRA CON PARETI LATERALI Η δομή του αποτελείται από…

Κωδ. 447 Η δομή του αποτελείται από δυο ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλύβδινο τετράγωνο σωλήνα που…

Κωδ. 368-SB Η δομή του αποτελείται από τρείς ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλύβδινο τετράγωνο σωλήνα που…

Κωδ. 368 Η δομή του αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλύβδινο τετράγωνο σωλήνα που…

Κωδ. 448 Η δομή του αποτελείται από δυο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου ορθογώνιου σωλήνα που στην…

Κωδ. 231-bis Η δομή του αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου διακοσμημένους με οπές…

Κωδ 277-bis Η δομή του αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου σε τοξοειδές σχήμα…

Κωδ. 425 Η δομή του αποτελείται από δυο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου σε τοξοειδές σχήμα,…

Κωδ. 306 Η δομή του αποτελείται από πέντε ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην βάση…

Κωδ. 282 Η δομή του αποτελείται από πέντε γαλβανισμένους χαλύβδινους ορθοστάτες, πιο συγκεκριμένα δύο πλευρικούς…