Κωδ G459 Πίνακας ανακοινώσεων αστικού εξοπλισμού μοντέλο PHIL

Κωδ 426 Η δομή του αποτελείται από ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου που στην μπροστινή…

Κωδ 366 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες σε τοξοειδές σχήμα από γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ 365 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο με βάση…

Κωδ 337 Η δομή του αποτελείται από επτά ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου τετράγωνου σωλήνα που στη…

Κωδ 275 Η δομή του αποτελείται από ένα κουτί γαλβανισμένου χαλύβδινου φύλλου που στην μπροστινή…

Κωδ 276 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες που στη βάση του φέρουν  διακοσμητικές…

Κωδ 192 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες που στη βάση του φέρουν  διακοσμητικές…

Κωδ 187 Η δομή του αποτελείται από τρείς ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στη βάση…

Κωδ 185 Η δομή του αποτελείται από τέσσερεις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στη βάση…