Κωδ. 191 Η δομή του αποτελείται από έναν σκελετό γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 281 Η δομή του αποτελείται από έναν σκελετό γαλβανισμένου χαλύβδινου στρόγγυλου σωλήνα που στην…

Κωδ. 254 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην βάση…