Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη που στην κορυφή του φέρει…

Κωδ. 232 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διακοσμημένο με οριζόντιες…

Κωδ. 332 Η δομή του αποτελείται από ένα τετράγωνο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διακοσμημένο με δύο…

Κωδ. 262 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα σε σχήμα ¨U¨…

Κωδ. 303-bis Η δομή του αποτελείται από ένα οκταγωνικό γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη που στην κορυφή…

Κωδ. 303 Η δομή του αποτελείται από ένα οκταγωνικό  γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη που στην κορυφή…

Κωδ. 227-bis Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη που στην κορυφή…

Κωδ. 316 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διακοσμημένο στο επάνω…

Κωδ. 396 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διακοσμημένο με δύο…

Κωδ. 319-bis Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διακοσμημένο με πέντε…

Κωδ. 319 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διακοσμημένο με πέντε…

Κωδ. 315-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πολυγωνικό κώνο γαλβανισμένου χαλύβδινου ορθοστάτη που είναι…

Κωδ. 315 Η δομή του αποτελείται από ένα πολυγωνικό κώνο γαλβανισμένου χαλύβδινου ορθοστάτη που είναι…

Κωδ. 395 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διακοσμημένο στο επάνω…

Κωδ. 304-bis Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο ορθοστάτη ανοξείδωτου χάλυβα διακοσμημένο στην κορυφή…

Κωδ. 304 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο ορθοστάτη ανοξείδωτου χάλυβα διακοσμημένο στην κορυφή…

Κωδ. 195-bis Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διαφορετικού μεγέθους, ο…

Κωδ. 195 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη διαφορετικού μεγέθους, ο…

Κωδ. 253-BIS Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη επικαλυμμένο με τριάντα…

Κωδ. 253 Η δομή του αποτελείται από ένα στρόγγυλο γαλβανισμένο χαλύβδινο ορθοστάτη επικαλυμμένο με τριάντα…