Κωδ. 294

Αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  Ø 89 mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή συνδεδεμένους με τέσσερα χρωματιστά πάνελ πολυαιθυλενίου PEHD, παντογραφημένα και χωρίς άκρα. Τα τέσσερα πάνελ συναρμολογούνται σε ζεύγη για να επιτρέπουν την αγκύρωση των ράβδων που στηρίζουν τους κυλίνδρους πολυαιθυλενίου για το παιχνίδι τρίλιζα. Κάθε ζεύγος πάνελ είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή βαθμολόγησης από πολυαιθυλενίου και χαλύβδινες ράβδους.

H συναρμολόγηση γίνεται με γαλβανισμένες βίδες 8,8 και παξιμάδια ασφαλείας.

Ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος από το γερμανικό φορέα TÜV – SÜD σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1176.