Κωδ. 297

Αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  Ø 89 mm βαμμένους με ηλεκτροστατική βαφή συνδεδεμένους με τέσσερα χρωματιστά πάνελ πολυαιθυλενίου PEHD, παντογραφημένα και χωρίς άκρα. Τα τέσσερα πάνελ συναρμολογούνται σε ζεύγη για να επιτρέπουν την αγκύρωση του ξυλόφωνου. Ο χτύπος του ξυλόφωνου επιτρέπεται από ένα σφυρί που είναι καλά συνδεδεμένο με αλυσίδα από έναν ορθοστάτη.

H συναρμολόγηση γίνεται με γαλβανισμένες βίδες 8,8 και παξιμάδια ασφαλείας.

Ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος από το γερμανικό φορέα TÜV – SÜD σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1176.