Κωδ. 737 Είναι κατασκευασμένο από ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου 9X9cm εμποτισμένο με μη τοξικά άλατα και…

Κωδ. 738 Είναι κατασκευασμένο από ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου 7Χ7cm εμποτισμένο με μη τοξικά άλατα. Αποτελείται…

Κωδ 815 Αποτελείται από: Μία σκάλα αναρρίχησης με ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου  9X9cm και εσωτερικό πλέγμα…

Κωδ 813 Αποτελείται από: Μία σκάλα αναρρίχησης με ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου  9X9cm και οριζόντιες ράβδους…

Κωδ. 741   Αποτελείται από: Μία κάθετη σκάλα αναρρίχησης με ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου 9Χ9 cm…

Κωδ 809 Αποτελείται από: Μία σκάλα αναρρίχησης με ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου Ø 120mm και οριζόντιες…

Κωδ. 501 Αποτελείται από πέντε κάθετους δοκούς σκανδιναβικού πεύκου Ø 120 mm, διαφορετικού ύψους και…