Κωδ. 412-P Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην βάση…

Κωδ. 412-F Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην βάση…

Κωδ. 347 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην βάση…

Κωδ. G460 Η δομή του αποτελείται από έναν εξωτερικό πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο που…

Κωδ. 305 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει τέσσερα…

Κωδ. 326-Μ Η δομή του αποτελείται από μια γαλβανισμένη χαλύβδινη βάση για στήριξη με οπές…

Κωδ. 203-T Καλάθι ανακύκλωσης αστικού εξοπλισμού μοντέλο Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου…

Κωδ. 433 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 326 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 376 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει τρία…

Κωδ. 423 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει τρία…

Κωδ. 278 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει τέσσερα …

Κωδ. 241-Q Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει τέσσερα …

Κωδ. 203Q Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που φέρει τέσσερα…

Κωδ. 279 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα που φέρει…

Κωδ. 360-bis Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιου σχήματος με στρογγυλεμένες γωνίες πλαίσιο από…

Κωδ. 377 Η δομή του αποτελείται από ένα κυλινδρικού σχήματος πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο…

Κωδ. 293-bis Η δομή του αποτελείται από ένα κυλινδρικού σχήματος πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο…

Κωδ. 452 Η δομή του αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου προφίλ που στηρίζουν έναν…

Κωδ. 442  Η δομή του αποτελείται από έναν κυλινδρικό άξονα στην βάση. Αυτός φέρει τέσσερις…

Κωδ. 392 Η δομή του αποτελείται από μια βάση με ρυθμιζόμενα ποδαράκια κατασκευασμένα από γαλβανισμένο…

Κωδ. 440 Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιου σχήματος με στρογγυλεμένες γωνίες πλαίσιο κατασκευασμένο…

Κωδ. 434  Η δομή του αποτελείται από ορθοστάτες, οι οποίοι είναι σταθερά αγκιστρωμένοι στο έδαφος….