Κωδ. 713Μ Αποτελείται από: Έναν τοίχο αναρρίχησης από πάνελ PEHD με στρογγυλεμένες άκρες και λαβές…

Κωδ.739 Η δομή της αποτελείται από δύο κεκλιμένες σκάλες αναρρίχησης από πλαίσιο δοκών  σκανδιναβικού  πεύκου…

Κωδ. 921 Αποτελείται από επτά ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη τοξικά άλατα διαστάσεων 9Χ9cm…

Κωδ. 922 Αποτελείται από έξι ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη τοξικά άλατα διαστάσεων 9Χ9cm…

Κωδ. 879 Η δομή του αποτελείται από έξι ορθοστάτες από σκανδιναβικό πεύκο διαστάσεων 7x11x108cm και…

Κωδ. 930 Η δομή της αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες σκανδιναβικού πεύκου εμποτισμένο με μη τοξικά…

Κωδ. 297 Αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  Ø 89 mm βαμμένους με ηλεκτροστατική…

Κωδ. 298 Αποτελείται από δύο ορθοστάτες στρόγγυλου γαλβανισμένου σωλήνα βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή Ø 89…

Κωδ. 1004 Αποτελείται από: Δύο εξάγωνες πλατφόρμες από κόντρα πλακέ σημύδας με φαινολική κόλληση και…

Κωδ. 293 Αποτελείται από δύο ορθοστάτε,ς στρόγγυλου γαλβανισμένου σωλήνα βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή Ø 89…

Κωδ.740 Η δομή της αποτελείται από δύο κεκλιμένες σκάλες αναρρίχησης από πλαίσιο δοκών  σκανδιναβικού  πεύκου…

Κωδ. 294 Αποτελείται από δύο ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  Ø 89 mm βαμμένο με ηλεκτροστατική…