Κωδ. 451 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις ανοξείδωτου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 252 Η δομή του αποτελείται από δύο κατακόρυφους ορθοστάτες στρόγγυλου  γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που…

Κωδ. 435 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ορθογώνιου  σωλήνα που στα…

Κωδ. 369 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  που στα άκρα…

Κωδ. 429 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  που στα άκρα…

Κωδ. 68 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος τοξοειδούς σχήματος που…

Κωδ. 400 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  που στα άκρα…

Κωδ. 401 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  που στα άκρα…

Κωδ. 356 Η δομή του αποτελείται από δύο τετράγωνες γλάστρες κατασκευασμένες από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα…

Κωδ. 357 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 355 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις τριπλού γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος που στα…

Κωδ. 334 -P Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις ανεστραμμένου “V” από γαλβανισμένο χάλυβα…

Κωδ. 238 -P Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  που στα…

Κωδ. 450 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 298-bis-v Η δομή του αποτελείται από τέσσερις βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 946 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 297 Η δομή του αποτελείται από τέσσερις βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 298-V Η δομή του αποτελείται από τέσσερις βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 298-DV Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 428 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 947-V Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 334 Η δομή του αποτελείται από δύο γαλβανισμένες βάσεις σε μορφή αντεστραμμένου «V» που…

Κωδ. G488-bis Τραπεζάκι  κύβος για αστικό εξοπλισμό

Κωδ. G488 Τραπεζάκι  κύβος για αστικό εξοπλισμό

Κωδ. G471 Παγκάκι με πλάτη για αστικό εξοπλισμό μοντέλο RECORD 

Κωδ. G470 Παγκάκι χωρίς  πλάτη για αστικό εξοπλισμό μοντέλο ONDINA

Κωδ. G467 Παγκάκι με πλάτη για αστικό εξοπλισμό μοντέλο EDDIE

Κωδ. G463 –bis Παγκάκι με πλάτη για αστικό εξοπλισμό μοντέλο LOMBARE

Κωδ. G463 Παγκάκι με πλάτη για αστικό εξοπλισμό μοντέλο BEL

Κωδ. G462-bis Κάθισμα  κύβος για αστικό εξοπλισμό

 Κωδ. G462 Κάθισμα κύβος για αστικό εξοπλισμό

Κωδ. G461 Παγκάκι με πλάτη για αστικό εξοπλισμό μοντέλο CROSS  

Κωδ. G454 Παγκάκι με πλάτη για αστικό εξοπλισμό μοντέλο ACE  

Κωδ. 1142 Διατίθεται σε δυο εκδόσεις με μήκος 150cm και 200cm. Το πρώτο είναι κατασκευασμένο…

Κωδ. 1140 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  που απεικονίζουν το…

Κωδ. 1141 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα  κατασκευασμένες με την τεχνολογία…

Κωδ. 1139 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  που απεικονίζουν το…

Κωδ. 1138 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  που απεικονίζουν το…

Κωδ. 1137-P Η δομή του αποτελείται από δύο στυλιζαρισμένα στηρίγματα-βάσεις από γαλβανισμένη χαλύβδινη λαμαρίνα   που…

Κωδ. 1137 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 1136 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου οβάλ σωλήνα  που στα…

Κωδ. 1135-bis Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος με διακοσμητικές αυλακώσεις …

Κωδ. 1135 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος με διακοσμητικές αυλακώσεις …

Κωδ. 1134 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 1133-F Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα με διακοσμητικές εγκοπές  που…

Κωδ. 1133 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις ανοξείδωτου χάλυβα που στα άκρα τους…

Κωδ. 1130 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  που στα άκρα…

Κωδ.  1128-bis Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα σε μορφή πλάκας  που…

Κωδ. 1128 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος  που στα άκρα…

Κωδ. 1127 Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα  που στα άκρα…