Κωδ G490 Δοχείο απορριμμάτων με καπάκι  αστικού εξοπλισμού μοντέλο CUBIK

Κωδ G473-bis Δοχείο απορριμμάτων με καπάκι  αστικού εξοπλισμού Ziggy

Κωδ G473 Δοχείο απορριμμάτων αστικού εξοπλισμού μοντέλο ZIGGY

Κωδ.G455 Δοχείο απορριμμάτων με καπάκι  αστικού εξοπλισμού μοντέλο ALVARIAN

Κωδ. 1100 Η δομή του αποτελείται από ένα ορθογώνιο σκελετό κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο συρματόπλεγμα…

Κωδ. 452-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο εξαγωνικού σχήματος από  γαλβανισμένα  χαλύβδινα ελάσματα,…

Κωδ. 441 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από  γαλβανισμένες  χαλύβδινες …

Κωδ. 438 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 432 Η δομή του αποτελείται από δυο στήλες κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα, ενώ…

Κωδ. 422 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 421 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 398 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 371 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 362 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 361 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 360 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο ορθογώνιου σχήματος από  γαλβανισμένα  χαλύβδινα ελάσματα…

Κωδ. 359 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο ελλειψοειδούς σχήματος κατασκευασμένο από  γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 296-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 296 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 293 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τριάντα πέντε  …

Κωδ. 291 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο εξαγωνικού σχήματος κατασκευασμένο από  είκοσι τέσσερεις…

Κωδ. 265-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 265 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 264-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 264 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από τσιμέντο σε…

Κωδ. 260 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 243-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ. 243 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ. 228-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από είκοσι μια …

Κωδ. 228 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από είκοσι μια …

Κωδ. 218-bis Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από   γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 218 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο  χαλύβδινο…

Κωδ. 201 Η δομή του αποτελείται από ένα πλαίσιο τετράγωνου σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο…

Κωδ. 430 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στα άκρα…

Κωδ. 427 Η δομή του αποτελείται από τρεις ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο καπάκι…

Κωδ. 399 Η δομή του αποτελείται από δύο οβάλ ορθοστάτες γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο…

Κωδ. 389 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 383 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 372 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο καπάκι…

Κωδ. 370 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από δυο ορθοστάτες πεύκου λοξοτομούμενους στις γωνίες και το…

Κωδ. 364 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα, το καλάθι σε…

Κωδ. 363 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα, ενώ η στήριξή…

Κωδ. 350-bis Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 350 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 349 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο στυλιζαρισμένο…

Κωδ. 346 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 331 Η δομή του αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με πρόσθετο καπάκι…

Κωδ. 318-bis Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…

Κωδ. 318 Το καλάθι απορριμμάτων αποτελείται από έναν ορθοστάτη γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα που στην κορυφή…