Οι σύγχρονες δομές των αστικών κέντρων επιβάλλουν όλο και περισσότερο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων, ωστόσο πάντα με μια αισθητική αντίληψη που δεν θα υποβαθμίζει το περιβάλλον αλλά θα το αναδεικνύει.  Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και ο επαγγελματισμός της Diamantis Group αποτελούν εγγύηση για την διαμόρφωση δημόσιων και ιδιωτικών έργων υψηλής ασφάλειας, αισθητικής και λειτουργικότητας. 
  • παγκάκια
  • ποδηλατοστάτες
  • κάδους απορριμμάτων
  • ζαρντινιέρες
  • σταχτοδοχεία δημόσιων χώρων
  • πίνακες ανακοινώσεων
  • στάσεις λεωφορείων

Η μελέτη του χώρου, ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, η εξεύρεση των βέλτιστων αισθητικών, οικονομικών και λειτουργικών λύσεων αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για την Diamantis Group. Το προϊόντα όλα κατασκευάζονται με διεθνή standards και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.